December 28, 2017, 3:51 am

Dạ si đã giặt hấp. Mua hàng comment mã và số điện thoại. Để không bị ẩn comment và spam thì kết bạn, theo dõi và để chế độ xem trước fb Lê Thị Ngọc Lan và chia sẻ live stream này. Mua hàng nhớ mẫu mã để mai nhân viên chốt hàng dễ dàng. Lưu ý khi nhận hàng

By Lê Thị Ngọc Lan

Comments