January 23, 2018, 2:01 am

Dạ si đã giặt hấp. Mua hàng comment mã và số điện thoại. Muốn không bị ẩn comment và spam thì kết bạn, theo dõi, để chế độ xem trước fb Lê Thị Ngọc Lan và chia sẻ live stream này để có sự tương tác hai bên. Mua hàng nhớ mẫu mã và số kí để tránh tình trạnh

By Lê Thị Ngọc Lan

Comments