September 11th 2019, 12:01 pm

transmision en vivo #hoymismo

Live Info
User NameHoy Mismo Hoy Mismo (Hoymismo09)
Periscope Linkhttps://periscope.tv/w/1gqxvgwADZnKB
Start DateSeptember 11th 2019, 10:01:53 am
End DateSeptember 11th 2019, 11:00:53 am
Duration59 min
Tagshoymismo